Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce

Historie obce

Obec Těšetice

Obec Těšetice s místními částmi Těšetice, Vojnice, Rataje se nachází asi 8 km západně od Olomouce v rovinaté oblasti střední části Hornomoravského úvalu při cestě z Olomouce do Konice. Každá z obcí Těšetice, Vojnice a Rataje má mnohasetletou tradici. První písemná zmínka o obci Těšetice pochází již z roku 1078, o Ratajích máme první záznam z roku 1131 a o Vojnicích z roku 1275. Úrodná nížina v povodí řeky Moravy byla hustě zalidněná, obyvatelstvo zde usazené bylo vždy pevně spjato s půdou. Haná je krajem, k němuž jeho obyvatelé většinou bytostně přilnuli, krajem, který se vyznačuje specifickými tradicemi, mezi nimiž vyniká především specifická mluva. Kdykoli z úst bodrého Hanáka zazní pravá hanáčtina, budí zaslouženou pozornost. Naše vesnice jsou řazeny mezi vesnice návesního typu, historické jádro obcí tvoří náves protáhlého tvaru se zemědělskými usedlostmi situovanými podél komunikace a kolem kaple nebo kostela.

Původní jádro je u všech tří obcí zachováno a obklopeno tradičními objekty stodol. Obec Rataje byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónu pro příkladný typ hanácké obce. Selská stavení si zde zachovala původní dispozice včetně arkádových náspí, zahrad, okrasných zídek a špaletových stodol. Těšetice, Vojnice a Rataje představují tradiční zemědělské vesnice, v minulosti charakteristické pouze zemědělskou činností. V současnosti se jedná o moderní obce především zemědělského charakteru, avšak s řadou drobných živnostníků a nově založených firem.

Počet obyvatel v obci se nyní pohybuje kolem 1300. V současnosti je život obce ovlivněn blízkostí krajského města Olomouc, kde hledají místní obyvatelé především pracovní uplatnění (vedle pracovních příležitostí v obci nebo v nedalekém Lutíně), ale i možnosti využití volného času.

Obec Těšetice má základní školu se školní kuchyní, mateřskou školu, dva kulturní domy, sportoviště, hřiště ve všech místních částech – Těšeticích, Vojnicích, Ratajích. Obec je výborně vybavena infrastrukturou.