Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Služby a firmy > ZŠ a MŠ Těšetice > Historie ZŠ a MŠ Těšetice

ZŠ a MŠ Těšetice 

Podrobné informace o našich školách naleznete na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Těšetice.

Krátká Historie

Základní škola

První zmínky o škole pocházejí ze 17. století. Od roku 1794 se vyučovalo v domě č. 30. V letech 1838–1840 byla postavena nová školní budova. Z původní dvoutřídní školy se po roce 1875 stává trojtřídní, v roce 1901 se mění na čtyřtřídní a v roce 1909 na pětitřídní. Do školy docházely děti z Těšetic, Luběnic, Rataj, Vojnic a Ústína.

Po první světové válce měly Těšetice dokonce tři školy. obecnou školu, lidovou školu hospodářskou (od roku 1920) a živnostenskou pokračovací školu (1922–1933).

V roce 1947 byla zahájena výstavba nové budovy, dokončena byla v roce 1950. Budova postupně měnila svou tvář. V roce 1982 byla otevřena nová školní stravovna, žáci získali nové šatny, školní družinu a učebnu školních dílen. Přestaly se užívat prostory bývalé staré školy (č.p.75). V roce 1992 proběhla plynofikace kotelny. 21. října 2000 si škola připomněla 50 let svého působení v nové školní budově.

1. ledna 2003 došlo ke spojení Základní školy Těšetice a Mateřské školy Těšetice a vznikla Základní škola a mateřská škola Těšetice. Středisko mateřské školy je umístěno v 1.patře budovy č.p. 75 spolu s obecním úřadem.  Zároveň obec rozhodla o oddělení školní jídelny, ze které vznikla samostatná organizace. V roce 2003 dochází adaptací části školního bytu k vybudování počítačové učebny a rozvedení školní sítě. V roce 2005 byly zrušeny školní dílny a adaptací prostor vznikla moderní jazyková učebna. O rok později vznikla v části bývalé uhelny keramická dílna.

Škola před opravou Oprava školní družiny Vzhled školní budovy Nové přírodní hřiště za školou

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v budově Obecního úřadu Těšetice, a to už od roku 1954. Školka je dvoutřídní s vlastní tělocvičnou a jídelnou, kam se jídlo dováží z místní vývařovny. Dále mají děti k dispozici zahradu vybavenou houpačkami, kolotočem, altánem a dalším vybavením.

V minulém roce prošla mateřská škola částečnou rekonstrukcí, nové je sociální zařízení, jídelna a tělocvična, v dalších letech jsou plánovány úpravy zahrady a jednotlivých tříd.

Kapacitně je školka naplněna, navštěvuje ji 46 dětí o které pečují tři učitelky a dvě provozní zaměstnankyně. Vzdělávání dětí je zaměřeno na rozvoj všech složek osobnosti s akcentem na enviromentální  výchovu. Součástí péče je i logopedická intervence prováděná kvalifikovanou logopedkou.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Těšetice.