Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a zájmové organizace > SPOZ

SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti

Předsedkyně: Anna Bartoňková

Kontaktní osoba: Iveta Běhalová, tel.: 585 954 815

Sbor pro občanské záležitosti pracuje v naší obci již déle než 55 let. Ve vedení se vystřídali během těchto let: L. Šindelářová, B. Breginová, PaedDr. Fr. Partsch a Ing. J. Vala.

Nyní pracuje sbor v tomto složení:

Iveta Běhalová Helena Bořilová Libuše Coufalová  Anna Jílková
Marie Dostálová Ludmila Horváthová Mgr. Makréta Hrbáčková Ilona Kurfürstová
Lenka Molnárová Zita Poláková Mgr. Hana Vašíčková  Eva Vlachová
Marie Vyroubalová Jarmila Vašíčková    

Členkou sboru za obec  je Hana Rozsypalová a Jana Nezvalová, dále spolupracujeme se starostkou obce Ústín, Janou Chalupovou a místostarostou Bc. Kamilem Jurčíkem.

Členové dobrovolně zajišťují různé akce pro spoluobčany z Vojnic, Těšetic, Rataj a Ústína.

Přehled akcí, které připravujeme během roku:

  • Vítání nejmenších občánků.
  • Slavnostní odpoledne k Svátku matek.
  • Vyřazení předškoláků z MŠ Těšetice.
  • Ukončení školní docházky žáků 9. třídy ZŠ Těšetice.
  • Vítání prvňáčků v ZŠ Těšetice.
  • Beseda se seniory s programem.

Občanům od 65 let posíláme písemné blahopřání k narozeninám. Osobně navštěvujeme s dárkem jubilanty v 70, 75, 80 letech atd.

Na vítání občánků připravuje recitační pásmo s dětmi z MŠ Těšetice. Pěkná je i spolupráce se ZŠ Těšetice.

spoz

V roce 2014 jsme uvítali 14 nových občánků. Velmi zdařilé bylo vystoupení Hudebního komorního divadla Brno v květnu pro maminky s pořadem „Hašlerky“ a pro seniory v listopadu s pořadem „Prázdnou kapsu mám“.

spoz

O své činnosti informujeme také během roku v místním Zpravodaji.

Životní jubileum

Začátkem roku 2015 se nejstarší občanka obce Těšetice paní Jindřiška Placková dožila neuvěřitelných 95 let. Protože nyní žije v Domově pro seniory v Tovačově, jely jí členky SPOZu s dárkem a kyticí popřát k tomuto životnímu jubileu. Potěšilo je, že paní Placková je na svůj věk velmi vitální a že se zajímá o dění v obci. Přejeme jí pevné zdraví a stálou radost ze života.

Začátkem letošního roku se nejstarší občanka obce Těšetice paní Jindřiška Placková dožila neuvěřitelných 95 let

Legendy se vracejí

Na pátek 22. května 2015 připravil Sbor pro občanské záležitosti slavnostní odpoledne k Svátku matek. O zábavu se postaraly pěvecké legendy Yvetta Simonová a Josef Zíma. Zcela obsazený sál těšetického kulturního domu pobavili umělci písničkami a vyprávěním příhod ze svého života. Potlesk vestoje na závěr pořadu svědčil o spokojenosti všech přítomných.

Legendy se vracejíLegendy se vracejíLegendy se vracejíLegendy se vracejí