Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a zájmové organizace > Senior klub

Senior klub

O nás

Jsme neziskové společenství  osob seniorského věku. Aktivně se chceme podílet na zpestření, poučení  a pobavení  svého života. Jako organizační složka Obce Těšetice spolupracujeme i s dalšími téměř  30 seniorkluby v okolí Olomouce v rámci Společnosti  přátel vesnice a malého města.

Jak jsme začínali

16. září  roku 1999 se schází 27 občanů z Těšetic, Vojnic  a Rataj.  Byl zvolen výbor A.Koukal, V.Vašíček, Fr. Saňka, A. Frýbort, I. Frýbová, Vl.Nevrlý  a sestaven plán činnosti. Vzorem nám byly kluby z Příkaz a Střeně. Zájem o členství  stoupal, takže koncem roku 1999 jsme měli  již 60 členů.

Současnost

Evidováno máme 110 členů, a to 34 z Těšetic, 20 z Vojnic, 10 z Rataj, 19 z Ústína, 9 z Luběnic, 11 z Lutína, 4 ze Slatinic, dokonce i 2 z Křelova, 2 z Kostelce na Hané a 1 z Olomouce. Členové jsou rozděleni do 14 skupin. Každá má svého důvěrníka, který je současně členem výboru a zajišťuje informovanost členů.Výbor klubu má následující složení: J. Vašíčková předsedkyně, J. Mikulica místopředseda, A. Lutrová hospodář, M. Rečková kronikář, D. Boháčová, J. Dostálová a M. Lepařová revizoři.

Je naší trvalou snahou vytvořit občanům důchodového věku možnost realizovat své zájmy a dovednosti v kolektivu, využívat dostupné prostředky k dalšímu vzdělávání formou besed a zájezdů, podílet se na oblíbených společenských akcích vlastních nebo pořádaných ostatními kluby okresu. Jako příklad uvádím již šestnáctiletou činnost tanečního kroužku SEKT, který náš klub úspěšně reprezentuje nejen v Těšeticích, ale i v širokém okolí. Vděčně jsou hodnoceny besedy s  našimi význačnými spoluobčany. V poslední době jsou i mezi nečleny populární zájezdy do termálních lázní v Laa v Rakousku a do Pasohlávek u Mikulova. Pro veřejnost pak nepřetržitě již 17 let vždy 30. prosince organizujeme v kulturním domě naši největší a velice úspěšnou akci Před-silvestrovské posezení.

Veškerá činnost vychází z návrhů členů, pro něž se vysloví většina. Krátkodobé plány dostává každý člen, jsou také vyvěšovány v obecních skříňkách. Průměrně se scházíme 1x týdně, většinou ve čtvrtek. Účast na akcích není povinná. Každý si může vybrat dle zájmu a možností. Nejsme uzavřená společnost. Pokud je volná kapacita, mohou se bez obav zúčastnit našich akcí i nečlenové. Bohužel nemáme vlastní klubovnu. K dispozici máme v Těšeticích Slavnostní síň na obecním úřadě nebo při očekávaném velkém zájmu členů pak kulturní dům.

Spolupráce se zástupci obce Těšetice je hodnocena kladně. V poslední době se můžeme pochlubit, že při úklidu po zateplení školy a kulturního domu naši členové odpracovali zdarma 258 hodin.

Aktivity

Posezení s jubilanty zařazujeme opět 6x ročně vždy po dvou měsících ve slavnostní síni na OÚ v Těšeticích.  

Více informací získáte na e-mailu jarmilavas@seznam.cz.

Plánované akce

-

Fotogalerie