Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a zájmové organizace > SDH Vojnice

SDH Vojnice

 

Historie sboru

Založení Sboru dobrovolných hasičů Vojnice se datuje do roku 1905. Jednalo se o reakci na podobnou aktivitu v okolních obcích, které se tímto způsobem snažily zajistit ochranu obyvatelstva proti různým živelným pohromám (hlavně požárům), kterých v té době rozhodně nebylo málo.

O okolnostech založení sboru se lze dočíst v krátkém článku brožury „Vojnice – Čítanka hanácké dědiny“, vydané v roce 1935 u příležitosti oslav 30-tého výročí založení sboru a současně u příležitosti sjezdu vojnických rodáků. Zde se dovídáme, že se dne 25. září 1905  sešli čtyři vojničtí rolníci a usnesli se na založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vojnicích. Byli to bratři: Procházka Josef, Běhal František, Řezníček Josef a Přidal Josef. Tito svolali 1. října 1905 schůzi zájemců o vstup do sboru, kde se přihlásilo 26 členů činných a 16 členů přispívajících. Při této příležitosti se také zavázal pan Jan Střída (č. p. 20), tehdejší starosta obce Vojnice, že daruje sboru novou dvoproudní stříkačku. Téhož dne byl také ustanoven a zvolen první výbor sboru ve složení:

* Předseda – Střída Jan

* Místopředseda – Řezníček Josef

* Jednatel – Pavelka Josef

* Pokladník – Dostál Jan

* Náčelník – Procházka Josef

* I. podnáčelník – Pavelka Josef

* II. podnáčelník – Pospíšil František

* Četař – Přidal Josef

* Četař – Střída Josef

* Četař – Hřivna Jan

23. listopadu 1905 se konalo první cvičení sboru se stříkačkou, která byla zakoupena u firmy Smékal v Čechách pod Kosířem za 3.400,- korun spolu s výzbrojí pro 31 členů. Dne 24. června 1906, byla nová stříkačka slavnostně posvěcena a dárci byl udělen čestný diplom.

Sbor pak dále fungoval dle svého určení až do počátku I. světové války, kdy byla většina členů odvedena na válečná pole. Bohužel, mnoho členů sboru se již z války nevrátilo, o čemž ostatně svědčí jména uvedená na Pomníku padlým, který se nachází na vojnické návsi.

Činnost sboru byla obnovena až v roce 1919. V tomto období byl sbor, vzhledem k pokroku v hasičství, nucen modernizovat své vybavení, a tak byla v roce 1930 zakoupena motorová stříkačka s výkonem 25 HP, od firmy Stratílek. V roce 1937 byl zakoupen mechanický žebř, který se dochoval až do konce 90-tých let.

Sbor se v letech 1905 – 1934 zúčastnil boje  se 13 požáry místními a 19 přespolními.

V té době se sbor snažil o své maximální zdokonalení a co nejlepší ochranu obyvatelstva a majetku. Formou prevence, kterou vykonával vzdělavatel sboru, se také snažil s úspěchem snižovat počet požárů v obci.

Podrobné informace o fungování sboru v letech 1942 – 1953 máme zachovány díky Protokolní knize, která se podle nařízení tehdejších protektorátních úřadů v té době začala vést. Bohužel, vzhledem k historickému vývoji se tato kniha v letech 1948 – 1953 vedla jen se značnými mezerami, po roce 1953 vůbec. O činnosti sboru, stejně jako o činnosti družstva požárního sportu po roce 1953 tak nejsou žádné písemné záznamy. Lze vycházet pouze z ústních a obrazových informací.

Významnou informací z tohoto období je skutečnost, že roku 1945 byla založena tradice vojnických hodů, které se konají pravidelně okolo 5.července (svátek Cyrila a Metoděje – patroni kaple ve Vojnicích) a které jsou každoročně a s úspěchem pořádány dodnes.

Kusé informace o činnosti sboru v letech 1971-1978 nacházíme v další Protokolní knize, která byla v tomto období vedena a která je založena v archivu sboru. Kromě činnosti sboru v této době (zaměřené především na pořádání společenských akcí) stojí za zmínku činnost družstva požárního sportu, které se účastnilo převážně okrskových soutěží v okolních obcích a soutěže „Zlatá proudnice“ v nedalekých Ratajích.

Koncem 80 a začátkem 90 let se vojničtí hasiči významně podíleli na zvelebení obce, a to zejména svojí účastí na rekultivaci bývalé skládky v Hliníku a její přeměně na krásný areál pro sport a kulturní akce. Díky členům sboru byl svépomocí zbudován kiosek s venkovním posezením, tanečním parketem a podiem, kde se každoročně konají mnohé kulturní akce pořádané SDH (Soutěž v požárním sportu, hodové oslavy s dětským dnem, sraz vojensko-historických vozidel, nohejbalový turnaj, letní taneční zábavy, ukončení prázdnin, silvestrovská vatra).

Činnost po roce 2000

Až do roku 2009 SDH Vojnice rovněž disponoval zásahovou jednotkou (JSDH), která se podílela na likvidaci požárů. Poslední zásah JSDH Vojnice byl při požáru objektu pily ve Vojnicích v roce 2000. Ke zrušení JSDH došlo jednak v důsledku finanční náročnosti udržování jednotky v činnosti a dále v důsledku útlumu aktivity družstva požárního sportu. Avšak i po zrušení jednotky ve Vojnicích jsou někteří z členů SDH Vojnice členy Jednotky SDH v Těšeticích.

V roce 2011 byla, díky příchodu mladších členů, opět obnovena činnost družstva požárního sportu, které se od té doby pravidelně účastní soutěží požárního sportu pořádaných v blízkém i vzdálenějším okolí.

V současné době má sbor celkem 45 členů. Činnost sboru je pravidelně prezentována na facebookovém profilu sboru.

V roce 2015 během tradičních hodových oslav oslavili vojničtí hasiči 110 výročí založení svého sboru. V rámci těchto oslav proběhlo slavnostní posvěcení nového praporu SDH během mše svaté v místní kapli, následně prošel slavnostní průvod obcí, ten byl ukončen nástupem členů SDH Vojnice a hostů v areálu v Hliníku. Zasloužilým členům byla předána ocenění. Současně probíhala výstava, která mapovala historii obce a SDH Vojnice a jejímž obsahem byla prezentace historické i novodobé hasičské techniky a celý slavnostní den byl ukončen taneční zábavou.  

Okrsek 2015

Fotografie pana Martina Skopala publikovány s jeho laskavým svolením.

SDH VojniceSDH VojniceSDH VojniceSDH VojniceSDH VojniceSDH Vojnice