Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > Organizační složky obce > Senior klub > O nás

Senior klub Těšetice

Senior klub Těšetice

O nás 
Jsme neziskové společenství  osob seniorského věku. Aktivně se chceme podílet na zpestření , poučení  a pobavení  svého života. Jako organizační složka Obce Těšetice spolupracujeme i s dalšími téměř  30-ti seniorkluby v okolí Olomouce v rámci Společnosti  přátel vesnice a malého města.

Jak jsme začínali 
16. září  roku 1999 se schází 27 občanů z Těšetic, Vojnic  a Rataj.  Byl zvolen výbor A.Koukal, V.Vašíček, Fr. Saňka, A. Frýbort, I. Frýbová, Vl. Nevrlý  a sestaven plán činnosti. Vzorem nám byly kluby z Příkaz a Střeně. Zájem o členství  stoupal, takže koncem roku 1999 jsme měli  již 60 členů.

Současnost
Evidováno máme 112 členů, z Těšetic,  Vojnic,  Rataj, Luběnic,  Ústína,  Lutína, ze Slatinic, dokonce i  z Křelova,  Kostelce na Hané, Slatinek a  Olomouce. Členové jsou rozděleni do 14 skupin. Každá má svého důvěrníka, který je současně členem výboru a zajišťuje informovanost členů.Výbor klubu má následující složení: V. Vašíček předseda, J. Mikulica místopředseda, A. Lutrová hospodář, M. Rečková kronikář, D. Boháčová a A. Dostálová revizoři.

Je naší trvalou snahou vytvořit občanům důchodového věku možnost realizovat své zájmy a dovednosti v kolektivu, využívat dostupné prostředky k dalšímu vzdělávání formou besed a zájezdů, podílet se na oblíbených společenských akcích vlastních nebo pořádaných ostatními kluby okresu. Jako příklad uvádím již patnáctiletou činnost tanečního kroužku SEKT, který náš klub úspěšně reprezentuje nejen v Těšeticích, ale i v širokém okolí. Vděčně jsou hodnoceny besedy s  našimi význačnými spoluobčany. V poslední době jsou i mezi nečleny populární zájezdy do termálních lázní v Laa v Rakousku a do Pasohlávek u Mikulova. Pro veřejnost pak nepřetržitě již 16 let vždy 30. prosince organizujeme v kulturním domě naši největší a velice úspěšnou akci Předsilvestrovské posezení.

Veškerá činnost vychází z návrhů členů, pro něž se vysloví většina. Krátkodobé plány dostává každý člen, jsou také vyvěšovány v obecních skříňkách. Průměrně se scházíme 1 x týdně, většinou ve čtvrtek. Účast na akcích není povinná. Každý si může vybrat dle zájmu a možností. Nejsme uzavřená společnost. Pokud je volná kapacita, mohou se bez obav zúčastnit našich akcí i nečlenové. Bohužel nemáme vlastní klubovnu. K dispozici máme v Těšeticích slavnostní síň na obecním úřadě nebo při očekávaném velkém zájmu členů pak kulturní dům.

Spolupráce se zástupci obce Těšetice je hodnocena kladně. V poslední době se můžeme pochlubit, že při úklidu po zateplení školy a kulturního domu naši členové odpracovali zdarma 258 hodin.

 

Aktivity

Plánované akce

Fotogalerie