Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > ZŠ a MŠ Těšetice > Krátká historie ZŠ a MŠ Těšetice

a MŠ Těšetice 

Základní škola

První zmínky o škole pocházejí ze 17. století. Od roku 1794 se vyučovalo v domě č. 30. V letech 1838–1840 byla postavena nová školní budova. Z původní dvoutřídní školy se po roce 1875 stává trojtřídní, v roce 1901 se mění na čtyřtřídní a v roce 1909 na pětitřídní. Do školy docházely děti z Těšetic, Luběnic, Rataj, Vojnic a Ústína.

Po první světové válce měly Těšetice dokonce tři školy. obecnou školu, lidovou školu hospodářskou (od roku 1920) a živnostenskou pokračovací školu (1922–1933).

V roce 1947 byla zahájena výstavba nové budovy, dokončena byla v roce 1950. Budova postupně měnila svou tvář. V roce 1982 byla otevřena nová školní stravovna, žáci získali nové šatny, školní družinu a učebnu školních dílen. Přestaly se užívat prostory bývalé staré školy (č.p.75). V roce 1992 proběhla plynofikace kotelny. 21. října 2000 si škola připomněla 50 let svého působení v nové školní budově.

1. ledna 2003 došlo ke spojení Základní školy Těšetice a Mateřské školy Těšetice a vznikla Základní škola a mateřská škola Těšetice. Středisko mateřské školy je umístěno v 1.patře budovy č.p. 75 spolu s obecním úřadem.  Zároveň obec rozhodla o oddělení školní jídelny, ze které vznikla samostatná organizace. V roce 2003 dochází adaptací části školního bytu k vybudování počítačové učebny a rozvedení školní sítě. V roce 2005 byly zrušeny školní dílny a adaptací prostor vznikla moderní jazyková učebna. O rok později vznikla v části bývalé uhelny keramická dílna.

Škola před opravou  Vzhled školní budovy
Vzhled původní školní budovy Současný vzhled
   
Oprava školní družiny Nové přírodní hřiště za školou
Oprava školní družiny Nové přírodní hřiště za školou

Oprava, zateplení a výměna oken školy byla provedena v letech             .

 

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v budově Obecního úřadu Těšetice, a to už od roku 1954. Školka je dvoutřídní s vlastní tělocvičnou a jídelnou, kam se jídlo dováží z místní vývařovny. Dále mají děti k dispozici zahradu vybavenou houpačkami, kolotočem, altánem a dalším vybavením.

V minulém roce prošla mateřská škola částečnou rekonstrukcí, nové je sociální zařízení, jídelna a tělocvična, v dalších letech jsou plánovány úpravy zahrady a jednotlivých tříd.

Kapacitně je školka naplněna, navštěvuje ji 46 dětí o které pečují tři učitelky a dvě provozní zaměstnankyně. Vzdělávání dětí je zaměřeno na rozvoj všech složek osobnosti s akcentem na enviromentální  výchovu. Součástí péče je i logopedická intervence prováděná kvalifikovanou logopedkou.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Těšetice.