Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a zájmové organizace > JSDH Těšetice

JSDH Těšetice

 

JSDH Těšetice – JPO V

(Stručná historie Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Těšetice)

      Hasičský sbor v Těšeticích vznikl z návrhu pana Kubelky, majitele tehdejšího pivovaru, za velké podpory tehdejšího starosty obce pana Antonína Losa a účetního pivovaru pana Ignáce Ochmana byla svolána na den 26. června 1892 valná hromada, na které byl ustaven sbor dobrovolných hasičů v Těšeticích. Prvními funkcionáři sboru byli:

předseda Antonín Los, rolník, 

náčelník Ignát Ochmann, rolník, 

jednatel, Rudolf Řezníček, mlynář.

Členové: Jan Koutný, Jan Smyčka, Josef a Ignát Vitásek, Gabriel Tichý a Jan Nevrlý, rolníci; Josef Filípek, Josef Pospíšil, Ignát Vaca a Stanislav Kubíček synové rolníků; František Kauer, Josef Novotný a Peregrin Lakomý, zedníci; František Hons a Eduard Fiala, strojníci; Jan Liebiger, obchodník; František Novotný, kolářský pomocník; František Mlčoch, pomocník v pivovaře; Ondřej Lučan, sladovnický; Tomáš Vysloužil, obuvník; František Mlčoch, čeledín; František Fiala, obecní sluha; Ignát Loníček, podruh; Josef Bartoněk, domkář; Ignát Smyčka, sedlář; a Josef Kamínek, kovář.

 

Prvotním stimulem pro vznik sboru bylo vytvoření skupiny občanů proškolené k nakládáním s technikou zajišťující účinnou pomoc proti požárům a jiným živlům v místě jejich vzniku. Po utvoření sboru byla zakoupena čtyřkolová stříkačka od firmy A.Smékal v Čechách pod Kosířem za cenu 1670 zlatých. Též výzbroj a výstroj v celkové ceně 1817 zlatých. Jen v prvních šesti letech svého fungování zasahovali Těšetičští hasiči u více jak 11 požárů. V roce 1903 byla postavena hasičská zbrojnice, která byla v 70. letech rekonstruována do dnešní podoby. V roce 1903 dne 28. června byl uspořádán první župní sjezd v Těšeticích.

      V roce 1911 15. května zasáhl místní sbor při hašení požáru místního pivovaru.

      V roce 1914 vypukla světová válka, kdy většina členů musela do války a místní sbor nevyvíjel žádnou činnost.

      Teprve v roce 1922 byla činnost znovu obnovena a to s 35 bratry. 

      V roce 1924 byla stará čtyřkolová stříkačka vyměněna za novou a to kombinovanou od firmy Smékal Čechy pod Kosířem.

            V roce 1933 usneseno a schváleno zakoupení autostříkačky od firmy Hrček Neugebauer z Brna za cenu 46.500 Kčs. Tehdejší sbor zaplatil na tuto částku 4.500 Kčs  a zbytek zaplatil tehdejší Obecní úřad. 

      Dne 11.srpna 1933 velký požár v Ratajích, kde hasiči pracovali dva dny a dvě noci.

      V roce 1942 sbor uspořádal Valnou hromadu na počest 50. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.

      V roce 1956 byla vybudována nová hasičská studna naproti dnešnímu Obecnímu úřadu.

      V roce 1957 byla místnímu sboru přidělena okresní inspekcí nová technika a to přenosná stříkačka PS 8 a v roce 1958 nový hasičský vůz zn.T805 kompletně vybavený

 Počátkem 70. let hasiči z Těšetic pomáhali při likvidaci následků asi největší lokální záplavy místní části „Na škrku“.

Posledním hasičským vozidlem používaným naším sborem do dnešního dne je CAS 25-ŠKODA 706 s přívěsným vozíkem s přenosnou stříkačkou PS 12. Tato zásahová cisterna byla pořízena v roce 1987 a od té doby hasiči z Těšetic aktivně zasahovali u několika požárů, ale i povodní a jiných přírodních katastrof.

 Všichni, kdo zažili rok 1997, si budou navždy pamatovat katastrofální povodně, které po vydatných deštích zasáhly téměř celou Moravu. Naše obec tímto živlem přímo postižena nebyla a tak jsme mohli bezprostředně po opadnutí povodňové vlny pomáhat při likvidaci škod ve městě Olomouc a jeho okolí. V následujících letech se na Olomoucku několikrát opakovaly lokální záplavy, ke kterým jsme vyjížděli na odčerpání vody zejména v okolí Chomoutova.

Další zkouškou byly rozsáhlé povodně povodí Vltavy a Labe v roce 2002. Náš sbor se podílel na likvidaci škod přímo v naší matičce Praze spolu s dalšími jednotkami vyslanými Olomouckým HZS. Poskytli jsme také finanční pomoc zatopené obci Tuhaň u Mělníka.

I když je naše zásahová jednotka zařazena do kategorie JPO, prokazuje svoji akceschopnost při zásazích, kdy nás HZS Olomouc takzvaně „zvedne“.

V  letech 2011 a 2012 musela naše zásahová jednotka vyjíždět k požárům, vždy na velikonoční pondělí, což důkladně prověřilo její akceschopnost. A hasiči nechyběli ani u dvou požáru v Těšeticích v roce 2011 u Koutných a v roce 2012 na č.p. 41 a u velkého požáru dvou stodol koncem roku 2012 v Náměšti na Hané.

K aktivitám JSDH Těšetice uvádím výčet zásahů za rok 2014:

Dne 21.5. byl vyhlášen poplach v obci Rataje. Údajně hoří pole. U tohoto zásahu jednotka prováděla technickou pomoc policii ČR, jelikož se jednalo o planý poplach. Zúčastnění 3 členové.

Dne 24.5. jsme vyjížděli k požáru dvou plastových popelnic v obci Těšetice. U tohoto zásahu se nám požár podařil uhasit ještě před příjezdem HZSOL. Zúčastnění 4 členové.

Dne 21.6. byl vyhlášen poplach v obci Vojnice kůlny, přístřešky u rybníku. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotky, která obstála na výbornou. Zúčastnění 4 členové.

Dne 24.6. poplach v obci Těšetice. U tohoto zásahu nám bylo ohlášeno z operačního střediska, že hoří dodávkový automobil. Po příjezdu na místo, již byla celá kabina vozidla v plamenech. Po uhašení dojel HZSOL a vozidlo jsi převzal kvůli vyšetřování příčiny požáru. Naše jednotka se vrátila zpět na základnu. Zúčastnění 3 členové.

De 23.7. výjezd do obce Loučany. Hoří lesní, polní porost. Zde jsme neprováděli žádnou činnost, vzhledem k tomu, že se jednalo o malý zásah a ten uhasily místní jednotky. Zúčastnili se 2 členové.

Všechny tyto výjezdy byly v ranních hodinách, což není nikdy jednoduché.

 Dne 18.10. proběhlo periodické školení velitelů na stanici HZSOL. Tohoto školení se zůčastnily 3 členové.

Téhož dnes jsme se zůčastnili i taktického cvičení v rámci okrsku Těšetice. Tohle cvičení bylo zaměřeno na hledání stracených osob a zdravovědy. Zdravovědou nás proškolil v délce 2 hodin br. Tomáš Otruba z SDH Náměšť na Hané. Podle mého názoru je takové školení pro každého přínosem i v soukromém životě, protože nikdy nevíte co se může stát, a v jaké situaci se můžete ocitnout.

Rok 2015 byl více než aktivním pro zásahovou jednotku spíše trápením se stárnoucí technikou. Sice jsme 21. května  měli výjezd v obci Těšetice k úniku chemických látek při kterém jsme spolupracovali s PČR, ale…Naše zásahové vozidlo CAS 25-ŠKODA 706 byla k našemu sboru přidělena jako použitá v roce 1987 a bohužel už je to na ní hodně znát. V roce 2015 byla opravena motorová část naší CAS 25 v ceně 98 000 korun. Na této opravě se částkou 35 000 podílel Olomoucký kraj. Z důvodu zmíněné opravy bylo vozidlo odhlášeno z výjezdní pohotovosti s přestávkami celkem 4 měsíce. Přes tuto opravu jsme většinu času „vyřazeni z boje“, protože se stále vracíme s reklamacemi do servisu….

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Těšetice je zřízena a finančně podporována Obcí Těšetice. V rámci své působnosti je každým rokem doplňováno a obnovováno technické a osobní vybavení jednotky tak, aby byla zásahuschopná a také aby její vybavení odpovídalo příslušným zákonným normám.

V současné době (rok 2016) má JSDH Těšetice 11 řádných členů, z toho 3 členy z SDH Vojnice. V rámci jednotky máme řádně proškolené 3 velitele (což nám umožňuje zásahy mimo náš okrsek) a 2 strojníky. Členové jednotky absolvují jak školení v rámci své odbornosti, tak různá námětová cvičení v rámci okrsku Těšetice, tak mimo něj a další vzdělávací akce. Námětová cvičení v posledních letech zahrnovala dálkovou dopravu vody, školení zdravovědy a nácvik hledání pohřešované osoby v lesním porostu v noci apod.

Za JSDH Těšetice Miroslav Moravec, velitel