Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a zájmové organizace > Jatar

JATAR, z.s.   jatar.jpg

Nestátní nezisková organizace, která působí zejména v obci Rataje u Olomouce. Věnuje se místním volnočasovým aktivitám, a to jak kulturního charakteru, tak sportovního. Podporuje volnočasové aktivity zaměřené na všechny věkové a sociální skupiny, které vedou ke zdravému životnímu stylu.

Pod její záštitou funguje například neformální spolek místních žen „Ratajačky“, který se zabývá obnovením tradic v dané lokalitě prostřednictvím nejrůznějších ručních prací. Sdružení se rovněž stará o aktivní využití kulturního života místních obyvatel, a to organizací  nebo spoluorganizací akcí jako např. Stavění a kácení Májky, Rozsvícení vánočního stromu, Oslavy příchodu Nového roku, dětských dnů, soutěží pro děti a dalších akcí. Mimo jiné se stará o zvelebování obce, a to zejména tzv. „Místa setkávání – Humno 11“, kde místní obyvatelé rádi tráví svůj volný čas. Posláním sdružení je naslouchat svým občanům a rozvíjet tak vzájemnou komunikaci, na základě které může sdružení reagovat na jejich problémy či přání. Neustále se snaží rozšiřovat nabídku volnočasových a kulturních aktivit pro své občany a tím jim zpříjemňovat život v obci.

Cíle sdružení:

  • Komunikace s občany obce;
  • Organizace volnočasových aktivit občanů a jejich neustále rozšiřování pro všechny věkové kategorie občanů;
  • Obnovení tradic dané lokality;
  • Zvelebování obce prostřednictvím revitalizací společných prostor.

Základní informace o sdružení:

Sídlo sdružení:

JATAR, z.s.

Rataje 60,

783 46 Těšetice

IČ: 26581990
www: https://jatar.cz/
mail:

jatar.os@seznam.cz

zástupce:

Mgr. Jitka Opravilová

telefon:

+420 724 722 723

              

S kým spolupracujeme:

  • Neformální spolek žen „Ratajačky“
  • Obec Těšetice
  • Zdraví Hanáci
  • Sbor dobrovolných hasičů Rataje
  • Senior klub Těšetice

Zpracovala: Mgr. Jitka Opravilová

Datum: 4. 2. 2015