Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Vybírání poplatků

Vybírání poplatků

Poplatky v roce 2018

Poplatky za stočné

Stočné za obyvatele

  • 750 Kč za občana s trvalým pobytem v obci v roce 2015
  • 750 Kč za majitele neobydlené nemovitosti

(bez přihlášené osoby k trvalému pobytu) v roce 2015

Poplatek se hradí jednorázově do konce dubna 2016.

Výběr poplatků za stočné proběhne ve dnech: 14. 3. 2016, 16. 3. 2016 a 21. 3. 2016 na pokladně obce.

Poplatky za komunální odpad a psy

V roce 2016 zůstávají poplatky za komunální odpad a psy nezměněny.

  • za komunální odpad 420 Kč/ osoba
  • za psa 150 Kč

Výběr poplatků za komunální odpad a psy proběhne ve dnech:18. 4., 20. 4. a 25. 4. 2016 na pokladně obce.

Poplatky za televizní kabelový rozvod

Základní programy 720 Kč/rok

Základní a rozšířené programy 1680 Kč/rok

Poplatek je s možností dvou splátek. Pokud poplatek není zaplacen, budete odpojeni. Za znovupřipojení se platí 300 Kč.

Výběr poplatků za televizní kabelový rozvod proběhne ve dnech: 23. 5. 2016 a 25. 5. 2016 na pokladně obce  a 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 na pokladně obce.

Veškeré termíny poplatků jsou uvedeny v kalendáři na rok 2016 pro občany. Ohledně placení poplatků i elektronicky jsou do domácností zasílány informace – termíny a výše poplatků, variabilní symboly, pokud je ztratíte, budou Vám poskytnuty na telefonním čísle: 58-5954815, 58-5954294.