Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace pro zemědělce

Informace pro zemědělceOchrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

 Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI SKLIZNI A SEČÍCH
K ČEMU SLOUŽÍ? Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním
nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování
preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců. Komunikace probíhá
pomocí SMS zpráv. Spolupráce se také mohou účastnit dobrovolníci,
vždy ale jen pod dohledem myslivce. JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT?
Registrovat se může každý, v roli, která mu přísluší – myslivec při
registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj podnik,
dobrovolník své okresy zájmu. Před logováním a užíváním portálu je
nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který přijde registrovanému
na email a na telefon.
JAK SE PORTÁL UŽÍVÁ? Myslivec na nahlášeném místě sečení
naplánuje preventivní aktivity – vždy si vybírá, zda se akce mohou
zúčastnit dobrovolníci, jaké aktivity se budou provádět, navrhuje
přibližné datum a čas. Zemědělec v předstihu plánuje sečení
– datum a čas jsou orientační, vždy je možné je změnit a upřesnit.
Při změně termínu sečení nebo preventivních akcí jsou vždy pomocí
SMS zpráv informováni ostatní účastníci, tj. myslivci, případně
dobrovolníci. Zasílání SMS zpráv o změně termínu a času je
automatické. PROČ PORTÁL POUŽÍVAT? V portálu do mapy ČR je
možné zanášet nejen místa a data sečení a preventivních akcí, ale
také nálezy živé či uhynulé zvěře.
Přínosem portálu je nejen efektivnější komunikace při prevenci
a ochraně zvěře při jarní senoseči a další sklizni, ale také sběr dat
o akcích a nálezech, které mohou podpořit hospodaření
jednotlivých spolků v krajině. V případě zájmu, je možné portál také
rozšířit o nové funkce, které by myslivecké spolky nebo zemědělské
podniky uvítaly a rády používaly. Neváhejte a přidejte se.
Další informace naleznete na webovém portálu: SENOSEC.CZU.CZ

senosec_letak_2017.pdf