Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > Obecní úřad > Vyhodnocení dotazníku programu rozvoje obce

Vyhodnocení dotazníku programu rozvoje obce

Úvodní charakteristika dotazníku

Dotazník byl distribuován mezi občany obce a jejich místních částí. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky, ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Dotazník byl k dispozici v termínu od 23. 11. 2015 do 6. 12. 2015. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit k žádoucímu směru budoucího vývoje.

Dotazník vyplnilo 98 respondentů z celkových 653 oslovených, což činí 15 %. Z toho dotazník vyplnilo 58 mužů (59,2 %) a 41 žen (41,8 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a to 34 osob (34,7 %). Nejméně ve věku 15 – 29 let a to 17 osob (17,3 %). Většina respondentů měla střední odborné vzdělávání s maturitou (41 osob – 41,8 %), vysokoškolské (24 osob – 24,5 %) a střední odborné (19 osob – 19,4 %). Dotazník vyplnila většina respondentů žijících v obci od narození (52 osob – 53,6 %) a přistěhovalých v dospělosti před více než 5 lety (34 – 35,1 %). Většina respondentů je typem domácností bez dětí (53 osob – 54,1 %) a typem domácnosti s nezaopatřenými dětmi do 18 let (26 osob – 26,5 %)