Drobečková navigace

O obci > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace - pokyny dle vyhlášky

1. Oficiální název

Obec Těšetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Těšetice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1990 na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

§1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 §7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

 (2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

 3. Organizační struktura 

Seznam zřizovaných organizací:

Příspěvkové organizace

 a její součást Školní jídelna Těšetice

Organizační složky

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Těšetice
  Těšetice 75
  783 46

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Těšetice
  Těšetice 75
  783 46

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí a středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
  úterý   13.00 – 15.30
  úterý   13.00 – 17.00 starostka, místostarostové
 • V případě nutné potřeby je možné si předem  telefonicky dohodnout individuální čas pro projednání na obecním úřadě i v jiné době.

  Pro občany starší a imobilní je po telefonické domluvě možné uskutečnit i návštěvu sloužící k vyřízení jejich záležitostí s obecním úřadem přímo v místě bydliště.

  4.4 Telefonní čísla

úřad:

585 954 294

matrika:     

585 954 815 

starostka:

585 954 308

 

   4.5 Čísla faxu

585 954 308

   4.6 Adresa internetové stránky

        obec-tesetice.cz

   4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit na adresu: podatelna@obec-tesetice.cz

   4.8 Další elektronické adresy

tesetice@obec-tesetice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 155813049
kód banky: 0300
banka: ČSOB

6. IČ

00299545

7. DIČ

CZ00299545

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  *V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

 • 16.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2013 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2012 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf)

 18. Program rozvoje obce na období 2016-20122

Titulní strana, úvod a obsah

Analytická část programu (s. 5-92)

Návrhová část (strategická vize, opatření a aktivity, podpora realizace s. 93-100)

Přílohy 1 Dotazník rozvoje obce, 2 seznam tabulek, 3 seznam grafů, 4 seznam map (s. 101-113)

Příloha 6 Seznam podnikatelů (s. 114-124) 

Příloha 7 Seznam obecních pozemků (s. 125-136)

 

Mapy (Příloha 5 a 6):

Chodníky-Rataje[2].jpg

Chodníky-Těšetice[2].jpg

Chodníky-Vojnice.jpg

Komunikace-Rataje.jpg

Komunikace-Těšetice.jpg

Komunikace-Vojnice.jpg

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Rychlé odkazy na aktuální problémy.

Nálezy

 

SENIOR KLUB

Senior klub
Výstřižek.JPG[1].jpg

KANALIZACE

Kanalizace
čistička.JPG

Projekty obce Těšetice

Dotace

logo-kraje.bmp

Odkazy

LOGOMKnové.jpg

 

Czech Point
http://www.czechpoint.cz/web/

www.obcelidem.cz

Vyhledat na stránkách

15. 12. Radana

Zítra: Albína

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obec je partnerem

logo-uo.png

METEO Těšetice

Aktuální stav počasí v Těšeticích, webkamera, dlouhodobé přehledy.
KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

http://www.tesenet.estranky.cz/clanky/meteo-tesetice/

Návštěvnost stránek

192316